פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Billing

All billing related contacts

 Pre-Sales

Pre-sales enquiry or product related information.

 Customer Care Dept

Support Department

 Domain registrations

Domain related products